Grogrunden

ett lokalt, socialt företag med känsla för miljön

Miljöpolicy

Vi är diplomerade enligt kraven som ställs i miljölednings systemet Svensk Miljöbas, detta innebär att vi:

Följer gällande miljölagstiftning och de krav som ställs på vår verksamhet

Så långt det går använder oss av kollektiva transporter eller ta oss fram till fots

Anpassar inköp av livsmedel efter säsong samt ta hänsyn till ekologiska och etisk märkning

Sparsamt hanterar och väljer ut kemikalier för en mindre negativ miljöpåverkan

Jobbar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår negativa miljöpåverkan

Föreslår förbättringar till våra kunder gällande deras miljöpåverkan

Grogrunden diplom 2014-2