Grogrunden

ett lokalt, socialt företag med känsla för miljön

7 principer

7 principer, 7 anledningar att anlita oss på Kortedala Torg 7

Vi återinvesterar hela vinsten så vi kan expandera och anställa fler

Vi har kollektivavtal och alla anställda har avtalsenliga löner

Vi investerar bara i miljömässigt hållbara projekt

Vi har inte kvoterat in männen i vår styrelse, likväl är vi lika många män som kvinnor

Vi väljer/anlitar främst lokala leverantörer

Vi verkar aktivt med att utveckla och skapa fler arbetstillfällen i Nordöstra Göteborg

Vi försöker alltid köpa ekologiskt, kravmärkt och miljöanpassat